چهارشنبه 25 مرداد

ناپولی - نیس

لیگ قهرمانان اروپا
ساعت 23:15
بامداد پنجشنبه 26 مرداد

رئال مادرید - بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا
ساعت 01:30 بامداد